ผอ.ร.ร.ชุมชนสหพัฒนา
 


ค่่านิยมหลัก 12 ประการ
 


สถิติการเข้าเยี่ยมชม
 
ขณะนี้ชม 4 คน
วันนี้4 ครั้ง
เมื่อวานนี้29 ครั้ง
เดือนนี้4 ครั้ง
ทั้งหมด5321 ครั้ง
เริ่ม 1 มกราคม 2558
"และจงนอบน้อมแก่ท่านทั้งสอง(บิดามารดา) ซึ่งการถ่อมตนเนื่องจากความเมตตา..."(อัลกุรอ่าน 17:24)
 
ขอแสดงความเสียใจ
 
ต้อนรับเดือนรอมฎอน
 
กิจกรรมโรงเรียน
 
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ได้ร่วมกันเดินทางยังโรงเรียนราชประสงค์ เพื่อส่ง ครูฟาศิลา มะมิงสตาปอเยาะ ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนราชประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 รูปภาพเพิ่มเติม
วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2558 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนาได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ฟาร์มจรเข้สามพราน อ.สามพราน จ.สมุทรปราการ ตลาดการค้าชายแดนกัมพูชา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สวนสยามทะเลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และปัจฉิมนิเทศ ของนัีกเรียนในโอกาสที่สำเร็จการศึกษารูปภาพเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายฮูไซนี ตาเย๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ในโอกาสที่เป็นตัวแทน จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมการแข่งขันปันจัตสีลัต ประเภทต่อสู้ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "จันทบูรเกมส์" จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558 สามารถคว้าเหรียญทองแดง ในรุ่นน้ำหนักเกิน 43 กิโลกรัม และไม่เกิน 47 กิโลกรัม บุคคลชาย
ดูเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหาร
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครนักเรียน โดย: กลุ่มบริหารทั่วไป
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ใต้ถุงโล่ง) โดย: กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ โดย: กลุ่มบริหารงานวิชาการ
บันทึกข้อความ | ดูทั้งหมด
ME with ASEAN
 
บุคลากรโรงเรียน
 
My Office 2558
 
E-Money
 
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
Me On Facebook
 
Me On Youtube
 
Me On Maps
 
 
โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
154/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96000
 : โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา
:school@chumchonsahapattana.net