ผอ.ร.ร.ชุมชนสหพัฒนา
 


ค่่านิยมหลัก 12 ประการ
 


สถิติการเข้าเยี่ยมชม
 
ขณะนี้ชม 2 คน
วันนี้9 ครั้ง
เมื่อวานนี้52 ครั้ง
เดือนนี้1523 ครั้ง
ทั้งหมด10799 ครั้ง
เริ่ม 1 มกราคม 2558
"และจงนอบน้อมแก่ท่านทั้งสอง(บิดามารดา) ซึ่งการถ่อมตนเนื่องจากความเมตตา..."(อัลกุรอ่าน 17:24)
 
ผลงานนักเรียน "ภาพยนตร์สั้น"
 
กิจกรรมโรงเรียน
 
วันที่ 5 กันยายน 2558 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนาได้นำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สพฐ-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ปีที่ 11 เข้าสู่ศตวรรษที่ 2 กีฬาสร้างคน สร้างผู้นำ" ณ สนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยทำสถิติในการวิ่งได้ 11.99 วินาที รูปเพิ่มเติม
วันที 3 กันยายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนาได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 69 คน ทัศนศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้นักเรียน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักศูนย์การศึกษาพิกุลทอง สามารถเรียนรู้แหล่งพันธุ์ไม้ต่างๆ วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รูปเพิ่มเติม
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้เดินทางเพื่อส่งตัวข้าราชการครูในโอกาสย้ายรับเพื่อรับตำแหน่งใหม่ นางพิชาภรณ์ รามแก้ว ย้ายรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดลำภู และนางฟารีด๊ะ อาแวเงาะ ย้ายรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 รูปเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหาร
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครนักเรียน โดย: กลุ่มบริหารทั่วไป
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ใต้ถุงโล่ง) โดย: กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ โดย: กลุ่มบริหารงานวิชาการ
บันทึกข้อความ | ดูทั้งหมด
ME with ASEAN
 
บุคลากรโรงเรียน
 
My Office 2558
 
E-Money
 
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
ระบบสหกรณ์ฯ ครูนราธิวาส
 
Me On Facebook
 
Me On Youtube
 
Me On Maps
 
 
โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
154/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96000
 : โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา
:school@chumchonsahapattana.net